SIMPLE LIFE THAILAND

The Philosophy of Happiness in Life

การใช้ชีวิตในแบบที่เรียบง่าย ให้มนุษย์ได้อยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั้งยืน ใช้ทรัพยากรเพียงแค่พอดี เน้นการแสวงหาความสุขในชีวิตจากสิ่งที่มี ไม่ไขว้คว้าจนเกินพอดี ได้ทำในสิ่งที่รักและคิดว่าเราจะมีความสุขในทุกๆวันแบบไม่มีเบื่อ นี่คือปรัชญาชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสุขในแบบของเรา แล้วชีวิตในอุดมคติของคุณล่ะเป็นแบบไหน